Broșura a fost realizată în cadrul proiectului “Training lawyers, prosecutors, judges to ensure better rights protection for migrants and refugees victims of human trafficking”, cu sprijinul financiar al Programului Justiție al Uniunii Europene. Proiectul a fost implementat în perioada septembrie 2019 – februarie 2021 de către Asociația Pro Refugiu (România), Center for the Study of Democracy (Bulgaria), Centre for European Constitutional Law (Grecia), Italian Coalition for Civil Liberties and Rights, Association Trabe Iniciativas para la Economia Social y Solidaria (Spania).

Broșura conține informații cu privire la perspectiva practică și experiența modului în care au fost implementate aceste training-uri, acest lucru putând servi drept model pentru viitoare evenimente (training-uri, conferințe, workshop-uri) pe teme juridice similare ce ar putea fi organizate de furnizorii de training-uri: barouri, institute naționale pentru formarea inițială și continuă a practicienilor în domeniul dreptului, organizații neguvernamentale.

BROSURA DE BUNE PRACTICI