Το παρόν φυλλάδιο εκπονήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Κατάρτιση δικηγόρων, εισαγγελέων και δικαστών για την ενίσχυση της προστασίας των δικαιωμάτων των μεταναστών και των προσφύγων θυμάτων εμπορίας ανθρώπων» [Training lawyers, prosecutors, judges to ensure better rights protection for migrants and refugees victims of human trafficking], το οποίο έλαβε χρηματοδοτική στήριξη από το Πρόγραμμα Δικαιοσύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το έργο υλοποιήθηκε από τον Σεπτέμβριο 2019 έως τον Φεβρουάριο 2021 από την Pro Refugiu Association (Ρουμανία), σε συνεργασία με το Center for the Study of Democracy (Βουλγαρία), το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου (Ελλάδα), την Italian Coalition for Civil Liberties and Rights (Ιταλία) και την Association Trabe Iniciativas para la Economia Social y Solidaria (Ισπανία).

Το φυλλάδιο περιέχει πληροφορίες σχετικά με την πρακτική διάσταση και εμπειρία της υλοποίησης αυτών των εκδηλώσεων κατάρτισης και αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει πρότυπο για μελλοντικές εκδηλώσεις (προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, συνέδρια, εργαστήρια) για συναφή νομικά ζητήματα, ο οποίες θα μπορούσαν να διοργανωθούν είτε από δημόσιους είτε από ιδιωτικούς παρόχους κατάρτισης: δικηγορικοί σύλλογοι, εθνικοί θεσμικοί φορείς για την αρχική και διαρκή προετοιμασία επαγγελματιών του νομικού κλάδου, μη κυβερνητικές οργανώσεις.

GOOD PRACTICE BROCHURE – GR